Návrh VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce

Späť

 

Návrh VZN - Zásady hospodárenia s majetkom obce          .pdf

 

Posledná úprava 15.01.2020