Oznámenie o nemožnosti užívať stavby

Späť

Dokument vo formáte pdf

Posledná úprava 15.01.2020