Pozvánka na 3. zasadnutie OZ v Marianke

Späť

Starosta obce Ing. Dušan Statelov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.3.2019 o 17:00 v spoločenskej sále Obecného úradu na Školskej ul. 32 v Marianke.

Pozvánka s navrhovaným programom na stiahnutie.

Posledná úprava 15.01.2020