Programový rozpočet na roky 2020 - 2022

Späť

Programový rozpočet

Rozpočet - sumár

Schválený rozpočet 

Viacročný rozpočet

 

Posledná úprava 15.01.2020