Rekonštrukcia školy v Marianke - časti kritériá

Späť

V zmyle § 41 ods. 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní oznamujeme že, otváranie ponúk časti Kritériá sa uskutoční 13.12.2013 o 08 00 hodv priestoroch Obecného úadu Marianka. Verejná súťaž “Rekonštrukcia školyMarianke”.

Posledná úprava 15.01.2020