Rekonštrukcia školy v Marianke - časti ostatné

Späť

V zmyle § 41 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní oznamujeme že, otváranie ponúk časti Ostatné sa uskutoční 2.12.2013. Verejná súťaž “Rekonštrukcia školyMarianke”.

Posledná úprava 15.01.2020