Rozhodnutie o povolení stavby

Späť

Rozhodnutie o povolení stavby.

Situácia dopravného riešenia.

Posledná úprava 24.01.2020