Rozšírenie kamerového systému v Obci Marianka

Späť

Obec Marianka ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 odst. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2015_05_01_vyzva_kamery_2015.pdf

 

Posledná úprava 15.01.2020