Verejné prerokovanie EIA tunel D4 v Marianke

Späť

 obec Marianka organizuje
 

 

Verejné prerokovanie EIA D4

zámeru budovania tunela D4 pri Marianke
s Národnou Diaľničnou Spoločnosťou (NDS),a.s.
a so spracovateľmi EIA  
6.2.2020 - 17:00 
v spoločenskej sále
pri obecnom úrade v Marianke
Školská 32, 900 33 Marianka

 

Verejné prerokovania ostatných obcí a mesta:
30.1.2020 o 16:00 hod. – Stupava, Borinka, Lozorno – Kultúrny dom v Stupave
a 5.2.2020 o 16:30 hod. – Hl. mesto SR Bratislava - Primaciálny palác, Zrkadlová sieň

 

 

 

Posledná úprava 24.01.2020