VO splašková kanalizácia - zastavenie konania o námietkach

Späť

Konanie o námietkach bolo zastavené. Navrhovatelia zobrali svoje námietky späť viac v dokumente tu.

Posledná úprava 15.01.2020