Voľby do Európskeho parlamentu

Späť

Obec Marianka oznamuje kandidujúcim subjektom, že e-mailové adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Európskeho parlamentu sú nasledovné:

alena.bordacova@marianka.sk
lubica.papayova@marianka.sk

alebo poštou na adresu obecného úradu:
Obec Marianka
Školská 32
900 33 Marianka

Lehota na doručenie oznámení je do pondelka 1.4.2019 do 24:00 hod.

Dokument vo formáte pdf

Posledná úprava 15.01.2020