Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. k projektovej dokumentácii pre stavbu "Marianka - splašková kanalizácia-pripojenie nehnuteľnosti v zmysle uzavretých ZOP"

Späť
Vyjadrenie BVS, a.s. k projektovej dokumentácii pre stavbu "Marianka - splašková kanalizácia-pripojenie nehnuteľnosti v zmysle uzavretých ZOP"                                                  .pdf

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020