VZN č. 1/2020 o ochranných pásmach pohrebísk obce Marianka

Späť

VZN č. 1/2020 o ochranných pásmach pohrebísk obce Marianka

Posledná úprava 16.03.2020