VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje

Späť

VZN č. 1/2011 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje

Dátum platnosti: od 13.04.2011
Dokument na stiahnutie: VZN č. 1/2011

 

Posledná úprava 15.01.2020