VZN dodatok o zásadách hospodárenia s majetkom obce

Späť

VZN č. 2/2015 dodatok č. 1 VZN 1/2013 zásady hospodárenia s majetkom obce.

Dátum platnosti: od 11.6.2016
Dokument na stiahnutie: VZN č. 2/2015

 

Posledná úprava 15.01.2020