VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste v obci Marianka

Späť

VZN č. 12/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste v obci Marianka

Dátum platnosti: od 15.12.2008
Dokument na stiahnutie: VZN č. 12/2008

 

Posledná úprava 15.01.2020