VZN o poplatkoch za odplatné služby poskytované obcou

Späť

VZN č. 3/2012 o poplatkoch za odplatné služby poskytované obcou

Dátum platnosti: od 27.06.2012
Dokument na stiahnutie: VZN č. 3/2012

 

Posledná úprava 15.01.2020