VZN o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Marianka

Späť

VZN č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Marianka

Dátum platnosti: od 13.04.2011
Dokument na stiahnutie: VZN č. 2/2011

 

Posledná úprava 15.01.2020