Dodatok č.1 k VZN č.5/2015

Späť

Dodatok č.1 1 k VZN č. 5/2015, ktorým sa schvaľujú názvy ulíc v obci Marianka.

Posledná úprava 15.01.2020