VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Späť

VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dátum platnosti: od 29.06.2016
Dokument na stiahnutie: VZN č. 6/2016

 

Posledná úprava 15.01.2020