Zrušené VZN

Späť

Zrušené VZN:

č. 4/2005 o deratizácii

č. 3/2002 o podmienkach chovu a držania zvierat

č. 7/2003 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností FO a PO a postupe pri vybavovaní petícií

č. 4/2002 o sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy

 

Posledná úprava 15.01.2020