Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

Späť

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

Dátum platnosti: od 12.07.2017
Dokument na stiahnutie: Dodatok č. 2

 

Posledná úprava 15.01.2020