Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Marianka č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

Späť

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Marianka č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

 

Dátum platnosti: od 1.9.2018
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č.3

Posledná úprava 15.01.2020