VZN - o statickej doprave

Späť

VZN č. 1/2019 o statickej doprave (státí motorových vodidiel na miestnych komunikáciách, verejných účelových komunikáciách a verejných priestranstvách na území obce Marianka

Posledná úprava 20.01.2021