VZN - statická doprava

Späť
VZN č. 1/2019, ktorým sa ruší VZN č. 9/2008 o statickej doprave (státi motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, verejných účelových komunikáciách a verejných priestranstvách) na území obce Marianka.

Posledná úprava 15.01.2020