VZN - o používaní zábavnej pyrotechniky

Späť

VZN č. 2/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Marianka, v zmysle pozmeňujúcich návrhov

Posledná úprava 13.01.2021