VZN - o výške mesačného príspevku

Späť

VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia.

Posledná úprava 13.01.2021