VZN - príspevok - školské zariadenia

Späť

VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia.

Posledná úprava 15.01.2020