VZN - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o verejnom poriadku

Späť

VZN č. 3/2019, Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o verejnom poriadku, čistote, ochrane životného prostredia a o zneškodnení odpadových vôd na území obce Marianka

Posledná úprava 13.01.2021