15.10.2016 - „Október – Mesiac úcty k starším“ - fotky

Späť

Vážime si starších spoluobčanov

Vedenie obce Marianka v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravili v rámci Mesiaca úcty k starším pre svojich spoluobčanov milé podujatie. Začalo sa gratuláciou štyrom prítomným seniorom, ktorí v tomto roku dovŕšili pekný vek – 80 rokov. Otílii Pavlíkovej, Jolane Šeckovej, Antonovi Damajkovi a Jánovi Švecovi zablahoželal starosta obce Peter Hasoň a odovzdal im milé darčeky. Nechýbal ani symbolický prípitok a potom už dostali slovo hostia z Vajnor. Členovia tamojšieho ochotníckeho divadla priniesli so sebou výbornú náladu, pekne recitovali, spievali, špásovali a nakoniec sa im podarilo niektorých z odvážnejších seniorov aj roztancovať. Bolo to ďalšie vydarené podujatie naplnené pozornosťou a láskou voči starším spoluobčanom. No a  potešiteľné je aj to, že záujem o takéto podujatia organizované obcou postupne narastá.

Fotografie: Ivan Paška

Posledná úprava 01.06.2020