December patril našim seniorom

Späť

 

Neuplynuli ani dva týždne a naši seniori sa opäť stretli v príjemnom prostredí Spoločenského domu. Po „ Koláčikovaní a buchtovaní „ ktoré pripravil novovznikajúci klub Marianskych seniorov pod vedením Ing. Gabriely Fukerovej to bola tentoraz pravá vianočná klobásová kapustnica, ktorú uvaril Mário Bubnič. Ten toto milé posedenie pripravil v spolupráci s členmi kultúrnej a sociálnej komisie obce, Jožkom Krišom, Helenkou Krišovou, Valikou Kovačičovou a s ďalšími ochotnými spoluobčanmi. Milý program s vianočnou tematikou tu predviedla so svojimi žiakmi riaditeľka základnej školy Tatiana Smidová. Deti boli za pekné vystúpenie odmenené srdečným potleskom ale aj sladkou odmenou. Takže bol to vlastne ďalší taký veľmi milý, spoločný predvianočný sviatok detí, deduškov i našich babičiek.

 

Text a foto: PhDr. Ivan Paška

Posledná úprava 01.06.2020