Deň obetí banských nešťastí

Späť

Dňa 12. 8. 2017 si členovia Spolku Permon Marianka pripomenuli Deň obetí banských nešťastí, tzv. Deň bielych ruží. V rámci sprevádzania Miniexpozíciou ťažby a spracovania bridlice v Marianke, informovali návštevníkov aj o banskom nešťastí v Marianke z roku 1903. Aj keď bola návštevnosť tento raz dosť malá, všetkým ženám a dievčatám venovali bridlicové srdiečka. Po ukončení sprevádzania sa presunuli ku Kaplnke sv. Barbory, kde si R. Lehotský, J. Paška a J. Sand uctili pamiatku obetí banských nešťastí položením kytice bielych klincov.   

Text: Roman Lehotský, foto: Ivan Paška, koláž: Roman Lehotský

 

Posledná úprava 01.06.2020