Mesiac úcty k starším

Späť

Október - mesiac úcty k starším


Obec Marianka v spolupráci s komisiou pre kultúru a sociálnu starostlivosť 27. októbra 2018 opäť pripravili pre  svojich starších spoluobčanov milé podujatie. Do vyzdobenej spoločenskej sály ich pozvali v rámci tradičného podujatia Október – mesiac našej úcty k starším. Najskôr prišli seniorov pozdraviť s milým programom žiaci miestnej základnej školy. Potom nasledoval hodnotný koncert mužského speváckeho zboru Chorus Augustini, ktorý šíri dobré meno Marianky aj za hranicami Slovenska. A so spevom vystúpil aj známy spevák Maroš Bango. V Marianke koncertoval už po tretí krát a opäť mal veľký úspech. Nálada bola výborná, nechýbala ani chutná večera a osviežujúce občerstvenie. Vyvrcholením slávnostného večera boli gratulácie, odovzdávanie kvetov a  darčekov jubilujúcim seniorom vo veku od 75 – do 101 rokov. Gratuloval starosta obce Peter Hasoň i  členovia sociálnej komisie.

Tu je zoznam našich jubilantov:
Rudolf Čepák, Bernard Jánoš, Ladislav Juríček, Milan Záriš / všetci 75 rokov /
Veronika Belešová, Anna Krivá, Rozália Václavová /všetci 80 rokov /
Františka Jurovatá, Pavol Murányi / obaja 85 rokov/
Dušan Čenčák, Rozália Slováková, František Vaľa /všetci 90 rokov/
Emília Andelová, Ružena Slováková / obe 95 rokov /
Ľudmila Mišunová / 101 rokov /

Text a foto: PhDr. Ivan Paška

 

Posledná úprava 01.06.2020