Pani Ľudmila Mišúnová oslávila sté narodeniny!

Späť

Oslávila ich doma, v Marianke na Karpatskej ulici 24, kde býva už dvadsať rokov spolu so svojou dcérou Zdenkou Bubničovou. Jej radosť z  vysokého veku je o to väčšia, že sa ho dožila v  dobrom zdravotnom stave a výbornej duševnej pohode. Pani Mišúnová žila vždy skromne, po celý život fyzicky pracovala a popri tom sa vzorne starala o svoju rodinu.Za svoju dlhovekosť vďačí pohybu, práci na poli, v záhrade, v domácnosti ale aj vďaka jej optimistickej povahe, úsmevu na tvári a dobrým vzťahom k ľuďom.K storočnici, k  tomuto výnimočnému jubileu jej prišli zablahoželať predovšetkým jej blízki rodinní príslušníci - tri deti, štyria vnuci a tri pravnučky. A prišli aj poslanci a starosta obce Marianka Peter Hasoň, aby jej úprimne zablahoželali a odovzdali kyticu kvetov. Vzácnu jubilantku - storočnú pani Ľudmilu Mišúnovú navštívili aj pracovníci televízie Markíza. Ich reportáž bola odvysielaná 9. júna 2017 v Televíznych novinách a môžete si ju znovu pozrieť na internetovej adrese: https://ulozto.cz/!v7h6za2DLALC/markiza-mp4

Fotografie: Ivan Paška

 

Posledná úprava 01.06.2020