Pozvánka na koncert

Späť

Koncerty k vďakyvzdaniu sv. Cecílii, patróne hudby a hudobníkov.

Úcta k sv. Cecílii sa šírila od jej mučeníckej smrti v 3. storočí, jej patronát nad hudbou sa datuje od 15. storočia. Do hudobnej histórie vstúpila sv. Cecília teda v 15. storočí. Dovtedy sa vo výtvarných prameňoch zobrazovala s martýrskou korunou a krížom či palmovou ratolesťou a mečom. Až v 15. storočí sa atribútom svätice stal hudobný nástroj: portatív, prenosný organ, ktorý držala v rukách, bol zobrazovaný jednoducho vedľa nej, či dokonca ho mala v zmenšenej podobe zavesený na krku ako nejaký šperk. Neskoršie výtvarné pramene uprednostňujú podobu, ako sama hrá na organe, ba aj inom nástroji.

Zámerom projektu SANCTA CAECILIA II. je pokračovať v oživovaní tradície vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov v tomto roku dielom domáceho autora 18. storočia.

Výnimočnou hudobnou udalosťou roka sa stali v Bratislave, ale i jej okolí,  pravidelné honosné oslavy sviatku sv. Cecílie. Konali sa vždy 22. novembra v korunovačnom kostole sv. Martina. O ich priebehu zvykli informovať aj noviny Pressburger Zeitung. Zásluhu na ich vysokej umeleckej úrovni mal primárne Anton Zimmermann a to ako manažér, skladateľ a interpret. Pri šírení zimmermannovského kultu pripadla jedinečná úloha bratislavským uršulínkam. Kostol a kláštor so školou rehole boli známe rozvinutým pestovaním hudobného umenia. Patrila k nim aj skladateľova omša k oslave sv. Cecílie.

Missa solemnis St. Caeciliae ( AZ VIII/1C) Antona Zimmermanna (1741 - 1781) je určená pre sólové hlasy, zbor sláčiky, klariny, tympany a organ. Dielo sa zachovalo v okolitých hudobných centrách až v 15 odpisoch. Na Slovensku máme odpis z Pruského zo začiatku 19. storočia a už spomínaný uršulínsky notový materiál, ktorý vznikol asi v 80. rokoch 18. storočia. Tento sa stal, podľa Dr. Dariny Múdrej, predlohou aktuálneho spracovaného materiálu. Zimmermannova Ceciliánska omša patrí medzi tie jeho kompozície, ktoré vytvoril v súlade s rozvojom haydnovského omšového štýlu. Skladbu charakterizuje integrita formy, expresívny výraz a špecifický symfonický orchestrálny prejav (Dr. D. Múdra).  Notový materiál je uložený v Slovenskom národnom múzeu – Hudobnom oddelení.

Anton Zimmermann stál generačne medzi Jozefom Haydnom a Wofgangom Amadeom Mozartom. Napriek krátkemu životu zanechal obdivuhodné dielo svojim rozsahom, žánrovou pestrosťou a predovšetkým špecifickým osobným umeleckým odkazom. Preto je dobré tohto bratislavského hudobníka 18. storočia oceniť pozornosťou a predvádzaním jeho diel, práve on významnou mierou povzniesol a obohatil hudobný život nielen v Bratislave ale aj v iných slovenských mestách a aj zahraničí.

Cieľom projektu je integrovať hudobníkov a spevákov do kreatívnej umeleckej činnosti a projekt má ambíciu pokračovať v budúcich rokoch dielami A. Scarlattiho, J. D. Zelenku, H. Purcella, G.F. Händla, J. Haydna a ďalšími autormi. Garantom projektu je Mgr. Peter Zajíček, ArtD.

Prvý koncert sa uskutoční 19. novembra v Nových Zámkoch vo Farskom kostole Povýšenia svätého kríža, druhý koncert bude v pútnikom mieste Marianke 20. novembra v Bazilike Narodenia Panny Márie, 21. novembra pokračuje uvedenie v Nitre v Piaristickom kostole sv. Ladislava a v deň Cecíliem teda 22. novembra, záverečným koncertom v Bratislave v Koncertnej sieni Klarisky oslávime vďakyvzdanie našej patrónky. Začiatky koncertov sú o 19:00 a na všetky je vstup voľný.   

PROGRAM:

Anton Zimmermann  Missa solemnis Sanctae Caeciliae  (AZ VIII/1:*C1) (1741 – 1781) Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei                   

 

účinkujúci:

MUSICA AETERNA

umelecký vedúci Peter Zajíček

CHORUS SALVATORIS

zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková

sólisti:

Helga Varga Bach, soprán

Judita Andelová, alt

Jozef Gráf, tenor

Martin Mikuš, bas

Peter Guľas, organ

 

Usporiadateľ: MUSICA AETERNA  o.z.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia

 

Projekt z verených zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, Ministerstvo finacií, Bratislavský samosprávny kraj a Ars Bratislavensis.

Posledná úprava 01.06.2020