PROSBA

Späť

Vážení susedia.

Oslavy hodov v Marianke niektorým z Vás dočasne znížia kvalitu bývania. Od štvrtka do pondelka večera obyvateľom v blízkosti pozemku pri Marialande, kde budú kolotoče, v sobotu večer v okolí námestia, kde bude zábava.

Aj keď sa väčšina bude zabávať, pre časť susedov to bude obťažujúce. Uvedomujeme si to. Prosíme o trpezlivosť.

Tiež sa zníži kvalita dopravy.
Všetkých Vás chcem veľmi zdvorilo poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť a tiež o vyššiu obozretnosť, či už pri pohybe autami, na bicykloch, či pešo. Viac pozornosti prosím venujte svojim deťom a dohľadu nad zvieratkami.
Prosím zvážte, či je nutné pri presunoch za atrakciami, alebo zábavou používať v Marianke autá. Máme zúfalý nedostatok parkovacích miest a je predpoklad, že tie budú obsadené mimomariánskymi návštevníkmi.

Aj keď k hodom patrí zábava, chcem Vás veľmi pekne poprosiť o ohľaduplnosť a rešpektovanie susedov.

Tiež chcem poprosiť o zodpovedné nakladanie s odpadkami. Veľké masy ľudí a občerstvenie znamená veľa odpadu. Je to však naša dedina a naše okolie. Je len na nás, akou si ju urobíme.
Za obec sa pokúsime zvýšiť počet kontajnerov. V prípade, že by boli plné, hodiť odpadky vedľa kontajnera, nie je riešenie.

Je len málo vecí, ktoré za nás urobí niekto iný. Väčšinu vecí si urobíme, alebo musíme zaplatiť z obecného, teda z našich spoločných peňazí.
Ako bude naša dedina vyzerať, záleží aj na nás. A je to vizitkou len a len našej kultúry.

Za kultúrnu komisiu a všetkých organizátorov ďakujem.

A prajem príjemnú zábavu.

Maroš Sýkora
organizátor, poslanec OZ v Marianke

Posledná úprava 01.06.2020