Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zastavuje konanie vo veci uplatnenia nároku na navrátenie vlastníctva k pozemkom, č. 2405/2004, Zn. :OU-MA-PLO 2023/008781-12/KOS

 

Zverejnené: 25.01.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 26.01.2023