Verejná vyhláška - oznámenie o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov, spoluvlastníctvo nezisteného vlastníka zapísaného pod B6 - Viktor Banovič. 

 

Zverejnené: 24.06.2022

Zvesené: 

Posledná úprava 24.06.2022