Výsledky volieb v Marianke-

Späť

Za starostu obce Marianka bol zvolený Ing. Eugen Jeckel.

Uverejnenie výsledkov volieb

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci

 

Posledná úprava 24.10.2021