VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy pre rok 2023

Späť

VZN č. 2/2022 obce Marianka o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy pre rok 2023

Posledná úprava 04.01.2023