Starosta informuje

 

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Upracme si Marianku
Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania-schopné
Mariatál 2021
Zomrel Páter Viliam

Všetky aktuality

Aktuality

MDD - pozvánka
Defibrilátory
Spolok Permon Marianka - pozvánka
Výzva na pokosenie
Deň matiek - poďakovanie

Všetky aktuality

1377  Prvá písomná zmienka

2 224   Počet obyvatešov

322 ha Rozloha

16  Počet pamiatok

Odber noviniek