Stretnutie ku kúpe pozemku na Potočnej na škôlku

Späť

Na dnešnom stretnutí ku kúpe pozemkov na Potočnej za účelom výstavby školky bolo napriek krátkemu času od oznamu cez 31 ľudí. Za obec boli okrem mňa prítomní poslanci p.Brestovanský, p.Jelačič, p.Jeckel, p.Iváková a p.Sýkora

 

Pritomní obyvatelia informovali starostu obce o peticii, ktorú v rekordne krátkom čase podpísalo viac ako 70 ľudí.

Predkladatelia návrhu p. Jelačič a p.Iváková najskôr vysvetľovali obyvateľom dôvody prečo pozemok vybrali:

Výhodou tohto pozemku bola dostatočná rozloha 21 árov, tichá lokalita (ďaleko od D4), dostupnosť sietí v nesúkromných rukách, susedstvo obecného pozemku. Uvažovali sme o potrebe zjednosmernenia ulíc.

Vďaka výbornému minuloročnému hospodáraniu obce, pri ktorom vznikol prebytok 450 tis Eur, sme o takejto kúpe vôbec uvažovať mohli.

Každý iný z asi 12 posudzovaných pozemkov mal nejaké problémy - napríklad

 • nedostupnosť sietí včítane vody
 • zablokovaný prístup cez iné pozemky, súdny spor (pri futbalovom irhisku)
 • malá rozloha
 • ochranné pásma
 • zlá konfigurácia terénu (Karpatská)
 • u väčšiny iných pozemkov sa poslanci chceli vyhnúť kvôli závislosti od inžinierských sietí v majektu developera

Výhrady obyvateľov:

 • Dopravné zaťaženie úzkej Potočnej

Obyvatelia mali výhrady hlavne k dodatočnému dopravnému zaťaženiu na úzkej Potočnej ulici počas výstavby - nákladnými autami aj osobnými autami počas prevádzky dodatočných 120-150 áut 2 x denne. 

Obyvatelia tiež spomenuli možné náklady na stabilizáciu svahu.

 • Cena

Obyvatelia mali tiež pripomienky k cene pozemku, ktorá sa viacerým zdala vysoká. 
p. Stassel udajne kupil pred 2 rokmi pozemok za 125,- eur/m2.

 • Prečo sme nemali verejné zhromaždenie pred kúpou?

V minulosti obec vďaka zverejneniu záujmu o kúpu veľkých pozemkov v lome za extra nízku cenu, okolo 3 Sk/m2, o ne prišla nakoľko 1 hodinu pred schválením kúpy na OZ, predávajúceho oslovil developer a ponúkol 4 Sk/m2. Predávajúci potom obci pozemok nepredal. 

Pri Potočnej sa cena zhruba 175,- Eur/m2 vrátane sietí zdala poslancom výhodná a preto sme o tomto zámere neinformovali. Požiadali sme predávajúceho o podpis zmluvy jednostranne iba z jeho strany s tým, že obec do 60 dní od podpisu predávajúceho absolvuje všetky zákonné postupy na uzatvorenie zmluvy ako schválenie na OZ, podpis a pod.

 • Prečo sme nedali spracovať súdnoznalecký posudok?

Po diskusii s kontrolórkou a právnikom som dostal informáciu, že znalecký posudok je potrebný iba v prípade predaja obecného majetku. Pred mesiacmi sme mali problém s tým aby znalec spracoval znalecký posudok v krátkom čase, čo realizáciu obchodu ohrozuje.

Súdnoznalecký posudok predávajúci nemusí akceptovať. Je možné dostať niekoľko posudkov na rovnaký pozemok s veľmi rôznymi cenami.

 • Prečo som zvolal stretnutie narýchlo?

K podpisu zmluvy malo prísť v pondelok. Nezostával dlhý čas na prípravu stretnutia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhľadom na ohlasy občanov som sa rozhodol nepodpísať uznesenie OZ ani kúpnopredajnú zmluvu.

Opäť budeme na začiatku pri hľadaní riešenia na rozšírenie kapacity školu a škôlky.
Budem musieť vysvetliť zmenu situácie predávajúcemu, ktorý nám vyšiel v ústrety jednostranným podpisom. 

Pozemok na Potočnej však najmä kvôli úzkej ceste, nevyzerá ako vhodné riešenie pre výstavbu škôlky s veľkou kapacitou cca 150 detí, ktorú potrebujeme.

Pokiaľ je naviac, podľa vyjadrenia obyvateľov cena vysoká, ktorí poznajú ceny realít vo svojom okolí asi najlepšie, nie je vhodný na realitný obchod napr. neskorší predaj, resp. výmenu pozemkov. Podľa poslancov bola cena dobrá preto o kúpe uvažovali.

Nepodpísané uznesenia starostom súvisiace s kúpnou zmluvou na pozemok na Potočnej ul.

Čo ďalej na Potočnej?

Aj keď obec pozemok nekúpi, môže ho kúpiť niekto iný a výstavbe sa nevyhnú. Nedávna výstavba 2 dvoj-domov na 6 árovom pozemku na Podhájskej je ilustráciou, čo sa môže stať.

Pokiaľ chcú obyvatelia výstavbe vo svojom okolí aktívne zabrániť, možnosťou je spojiť sa a kúpiť akýkoľvek pozemok spoločne a použiť ho na spoločné účely napr. ihrisko pre deti, park.
Prosím Vás neobviňte ma, že mi ide o záujem predávajúceho :-) lebo to sa podľa skúseností s prekrúcaním zrejme stane.

Čo ďalej so škôlkou?

Obec potrebuje rozšíriť kapacitu školy a škôlky, preto musíme hľadať ďalšie možnosti.

Jednou z nich by bolo aj rozšírenie kapacít v existujúcom areáli školy a škôlky, ktorý stojí na pozemkoch bratov tešiteľov.
To je zahrnuté v rámci zmluvy/memoranda s Kongregáciou bratov tešiteľov, ktorú poslanci v pomere 5:4 neschválili. 

V rámci zmluvy s RKC bolo možné riešiť aj kolaudáciu Južnej cesty, čo by dalo do hry niektoré pozemky aj v spodnej časti Marianky. Tam sa nachádza nová výstavba, odkiaľ sa do školy a škôlky hlási cez 51% detí. Škoda, že developeri nemajú záujem sa zúčastniť riešenia problému nedostatočnej kapacity, ktorý sa za 15 rokov výstavby postupne naakumuloval. Do škôlky sa tento rok hlásilo 55 detí.

Dotácie štát na kúpu pozemkov neposkytuje. Potrebujeme mať pozemok, následne spraviť projekt, získať stavebné povolenie a potom hľadať možnosti na získanie dotácií. Obec z vlastných zdrojov takúto investíciu nezvládne.

Verejné zhromaždenia

Občania prejavili záujem o verejné diskusie.

Preto pokiaľ to koronakríza dovolí zorganizujeme v budúcnosti verejné zhromaždenia občanov k rôznym témam mimo programu obecných zastupiteľstiev, kde na diskusiu s občanmi zostáva málo priestoru.

Najbližšie zorganizujeme verejné zhromaždenie k neschváleným zmluvám s cirkvami aj za účasti právnika a kontrolórky.
Dúfam, že neodôvodnené ale vznesené obvinenia zmluvných strán zo snahy o subvenčný podvod a vytvorený negatívny mediálny obraz sa nedotknú cirkvi natoľko, že už nebudú mať chuť pokračovať v rokovaní o spolupráci.
Neuvážené využívanie slobody slova a neoverenie si faktov, má aj svoje tienisté stránky.

D.Statelov

 

 

Posledná úprava 07.07.2020