Trasy FTTH Telekom

Späť

V súvislosti s otázkami na upresnenie trasovania optickej infraštruktúry do domácností tzv. FTTH od Slovak Telekomu zverejňujeme bližšie výkresy trás, ktoré sa nám podarilo získať. Zároveň si môžete pozrieť územné rozhodnutia na etapy 1, 2 a 5 aj s jednotlivými trasami. Na etapu 4 - Potočná + Tálky, a etapa 6 - Panský les prebieha územné konanie na vydanie územných rozhodnutí.

Etapa 1 - Lipová, Agátová 

Územné rozhodnutie Etapa 1

Trasa Etapa 1

 

Etapa 2 - Jelšová, Čerešňová, Višnová, Vŕbová, Javorová

Územné rozhodnutie Etapa 2

Trasy Etapa 2

 

 

Etapa 5 - centrálna časť Marianky na strane ku futbalovému ihrisku

Územné rozhodnutie Etapa 5

Trasy Etapy 5

Trasa č.1

 

Trasa č.2

 

Trasa č.3

  

Trasa č.4

Trasa č.5

 

Trasa č.6

 

Trasa č.7

 

Trasa č.8

 

 

 

 

 

Posledná úprava 17.08.2020