Zmluvy medzi cirkvami a obcou - ANKETA

Späť

                                                 

Vážení Mariančania

Po dlhých mesiacoch diskusií medzi obcou a cirkvou, cirkvi v zastúpení generálnym predstaveným Jaroslawom Krystofowiczom, prejavili veľkú ústretovosť voči obci, akceptovaním návrhu starostu pomôcť obci pri riešení viacerých dôležitých problémov výmenou za pokrytie finančnej spoluúčasti na projekte rekonštrukcie Svätého údolia zo strany obce. Cieľom je financovanie projektu rekonštrukcie z eurofondov prípadne iných typov dotácií. Spoluúčasť žiadateľa predstavuje 5%.
 
Na júnové Obecné zastupiteľstvo som predložil na schválenie zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvouKongregáciou bratov tešiteľov.

Na obecnom zastupiteľstve poslanci zmluvy neschválili. Viď záznam z OZ alebo Uznesenie.

Zmluvy predstavujú dlhodobý rámec na strategické budovanie dobrých vzťahov s cirkvou aj pre budúce volebné obdobia. Na základe zmlúv možno riešiť napríklad aj požiadavku na privedenie vodovodu na Partizánsku a Stromovú cez pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi.

 Vysvetlenie zmlúv nájdete v tejto prezentácii  

Anketa je zastavená, kvôli podozreniu z vedomej manipulácie výsledkov. Počet hlasov za posledné hodiny stúpol skokom zo 165 na 195 hlasov. Všetky nové hlasy za posledné hodiny boli "proti" :-) 
Počet hlasov "za" zostal na nezmenenom počte 117 ks. Podiel hlasov "za" klesol zo 74% na 70% doobeda a ďalej skokom na 61%. Pritom podiel hlasov v mobilnej aplikácii zostal nezmenený. To sa silne vymyká štatistickej pravdepodobnosti :-) 

 

 

Posledná úprava 21.11.2020