Bystrická ulica - OU zamietlo námietky VMBB a potvrdilo rozhodnutie SÚ Marianka-

Späť

Okresný úrad dňa 4.11.2020 Zamieta odvolanie VMBB voči rozhodnutiu stavebného povolenia SÚ-2019/471/3/Pf zo dňa 22.07.2020, ktoré týmto rozhodnutím potvrdzuje.

Celé znenie rozhodnutia OÚ

Posledná úprava 11.11.2020