Návrh VZN č. .../2023 o elektronickej komunikácii a poskytovanie elektronických služieb obcou Marianka

Späť

Návrh VZN č. .../2023 o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb obcou Marianka

Zverejnené: 24.11.2023

Zvesené:

Posledná úprava 24.11.2023