Oznámenie o začatí územného konania

Späť

Oznámenie o začatí územného konania a o upustení ústneho konania  a miestneho šetrenia - "INS_FTTH_MA_Marianka 7 Bystrická" 

 

Zverejnené: 1.6.2022

Zvesené: 

 

Posledná úprava 01.06.2022