Verejná vyhláška

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania

 

zverejnenie: 3.5.2022

 

Posledná úprava 03.05.2022