Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania s miestnym zisťovaním

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania s miestnym zisťovaním

zverejnené: 17.01.2024

zvesené:

Posledná úprava 17.01.2024