Zaslanie odvolania spolu so spisovým materiálom - Bystrická ul.

Späť

Obecný úrad Marianka zaslal Okresnému úradu Bratislava

odvolanie spolu so spisovým materiál na preskúmanie a vydanie rozhodnutia

v rámci odvolacieho konania vo veci Bystrickej ulice.

 

Posledná úprava 15.04.2021