O odpadoch - informácie (2. časť)

Späť

Čím viac vytriedeného odpadu odovzdáme za našu obec, tým nižšie poplatky nám naúčtujú.

Čítajte ďalej, aj keď po zlých správach z predošlého článku (1. časť) už nevládzete:

Množstvo odpadov

V Marianke sme vyprodukovali 870 ton komunálneho odpadu za minulý rok. Z toho je 210 ton separovaného. Celkovo je toho odpadu veľa: 440 kg na osobu ročne (slovenský priemer je 359 kg/osoba).

Separačný pomer

Je to úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v %. Náš aktuálny obecný separačný pomer je 24% (210 ton/870 ton). Toto je dobrá správa - vzhľadom na to, že v Marianke bola pred 9 rokmi úroveň 0% a v roku 2017 bola 18%. (Veľa miest a obcí už separujú aj viac ako 50%!). Pozrite si v tabuľke vývoj sadzieb poplatkov. To nie je predpoveď, ale nariadenie.
Čím viac separovateľných zložiek (sklo, papier, plasty, tetrapaky, kovy a bioodpad) odovzdáme za našu obec, tým nižšie ceny a poplatky nám naúčtujú firmy na odpady a štát za zmesový odpad. Vytriedený odpad sa stáva materiál = druhotná surovina = peniaze, ktoré znižujú našu platbu.
Opať zlá správa: Voziť vyseparovaný odpad mimo Marianku znamená, že si zhoršujeme separačný pomer a zvyšujeme si tým poplatok!

- Povedzte to doma a zakážte voziť vytriedený odpad iným obciam a mestám.
- Vydržte prosím do najbližšieho zvozu vriec. Nezabudnite ich vyložiť (už štvrtok 6.6. PLASTY)
- Vo výkupoch (napr. zberniach železa) nadiktujte svoju adresu v Marianke a pýtajte si doklad.
- Na zbernom mieste (Jazdecký areál) pribudli kontajnery na plasty a papier.

Do kompostu

Množstvo zmesového odpadu znížite (aj o 30%), keď „do smetí“ nedáte kuchynský bioodpad.
- Dáte ho do záhradného kompostéra. Stručne: všetko rastlinné a surové. Naučíme sa to robiť.
- Nemáte na vlastný kompost miesto? Domáci kompostér sa dá zdieľať - môže byť komunitný.
Obec pripravuje podporu (dotácie) a školenie pre záhradné kompostéry. Sledujte informácie o klasických, elektrických a vermi-kompostéroch. Ďakujeme všetkým, čo už sami kompostujú.

NIE do lesa!

Najhoršie je: vyviezť odpad mimo riadny zber (obľúbené miesto - les) znamená, že si nielen zohyzdíme prírodu, ale napr. aj otrávime vodu. A ona nám pritečie do studní a záhrad.
- Upratovanie lesov, lúk, obce – likvidácia odpadu nás stála 800 € (a to dobrovoľníci prácu neúčtujú).
- Inštalujeme kamery a fotopasce. Ich cena sa nám vráti v krátkej dobe na zinkasovaných pokutách. Identifikovaný pôvodca zodpovedá (platí likvidáciu) podľa zákona.

Dôležitá úloha pre vás:

Prosím, rozprávajte sa osobne o separovaní odpadu s ľuďmi vo vašom okolí v Marianke (susedia, priatelia, príbuzní). Zdieľajte, ale to nestačí. Nie každý sleduje web alebo Facebook.

Pokračovanie bude o ďalších druhoch odpadu a viac o našich možnostiach.

Eugen Jeckel
poslanec OZ v Marianke

Posledná úprava 15.01.2020