Pozvánka na 21. rokovanie OZ

Späť

Materiály k rokovaniu:

Dodatok k zmluve o pozicke_materialy

III. zmena rozpoctu_materialy

Kontrola príjmov a výdavkov k 30.6.2018

Plnenie uznesení jun  2017

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce Marianka

Posledná úprava 15.01.2020